Onze zomervoetbalstage is een kwaliteitsvolle opleiding voor vaardige voetballertjes. Het doel van de stage is om spelertjes op een ongedwongen en speelse manier plezier te laten beleven aan het voetbalspelletje.
We hanteren hiervoor belangrijke aspecten die gebruikt worden in de TW3000 jeugdopleidingsvisie waaronder bijvoorbeeld de bewegingsschool en techniektrainingen.

WIE ?
Vaardige voetballertjes van het geboortejaar 2004 tot en met 2015.

WAAR EN WANNEER ?
De stage gaat door van 10 tot en met 14 augustus 2020 (van maandag tot en met vrijdag) in en rond de terreinen van het jeugdopleidingscentrum van TW3000 in Sint-Joris Winge, Tiensesteenweg 11 , 3390 Tielt-Winge.

INSCHRIJVINGEN ?
1. Inschrijven kan met deze link

2.Stort 150 euro op het rekeningnummer van Tielt-Winge 3000 BE91 0017 5585 3176 met als mededeling : naam & voornaam van de speler en de vermelding “Zomervoetbalstage TW3000” of 30 euro per stagedag.

Op het ogenblik dat de club de algemene gegevens hebben ontvangen en het bedrag werd overgeschreven, is de inschrijving afgerond. Kinderen onder de 12 jaar ontvangen een fiscaal attest.

DAGINDELING :
07u30-08u30 Opvang
08u30-08u45 Onthaal, briefing, omkleden
09u00-10u15 1e trainingssessie
10u15-10u30 Pauze met frisdrank
10u30-11u45 2e trainingssessie
12u00-13u00 Warme maaltijd
13u00-14u00 Ontspanning, animatie, rust
14u00-15u15 3e trainingssessie
15u15-15u30 Frisdrank
15u30-15u45 Douchen en afhalen kinderen
15u45-17u00 Opvang

Extra nuttige info:
 Tijdens de stage is er zowel ’s morgens als ’s namiddags opvang voorzien. ’s Morgens kunnen de spelers vanaf 7u30 terecht, ’s namiddags wordt de opvang verzekerd tot 17u00.
 Om 8u30 wordt iedereen verwacht. De 1e training is voorzien om 9u00, de laatste namiddagtraining start om 14u00. Het einde van de dag is voorzien omstreeks 15u45!
 Gelieve vanaf de eerste dag volgende zaken mee te brengen : voetbalgerief (liefst in tweevoud), regenkledij, wasgerief, propere pantoffels.
 Slothappening gaat door in aanwezigheid van alle trainers op vrijdag 16 augustus 2019 om 15.00 u met voorafgaandelijk uitreiking van de penaltycup, de diploma’s en een aandenken.