Breaking news
 1. Lentetornooi 2024 Tielt-Winge 3000
 2. Koekenverkoop TW3000
 3. Inschrijving seizoen 2023-2024
 4. Inschrijven zomervoetbalstage TW3000
 5. Vrijdag 27 Oktober Pizza-Pasta avond

Huishoudelijk reglement TW3000

Stiptheid

 • Voor de training ben je uiterlijk 5 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training zijn we met de trainer op het oefenveld.
 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur voor aanvang in de kleedkamer aanwezig, of zoals afgesproken Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen.
 • Aanwezigheid op de training is verplicht. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig persoonlijk de trainer. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus.
 • Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen (vanaf 12j).
 • Uiterlijk 30 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.

Houding

 • Wees altijd en overal beleefd. o Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige RESPECT.
 • Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

Hygiëne

 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen met gebruik van badslippers.
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, …) gedragen tijdens de training of wedstrijd.

Kwetsuren

 • Bij een kwetsuur kan je bij je afgevaardigde of het secretariaat een ongevalaangifte en procedure bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij de verantwoordelijke ingeleverd te worden.
 • Gelieve bij kwetsuren de clubarts (of andere sportdokter) of kinesist te raadplegen.

Verzorging en voeding

 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus ook vermeden te worden.
 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
 • Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.
 • Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.

Informatie

 • Bij selectie voor de wedstrijd van het weekend, ontvangen de spelers een mondelinge of een schriftelijke uitnodiging.

Kledij & materiaal

 • Wedstrijdkledij, uitgezonderd kousen, die krijg je in het begin van het seizoen, wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd.
 • Voetbalschoenen: de Duiveltjes en de Preminiemen zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi’s) te spelen.
 • Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
 • Ook regenvestje en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode.
 • Je voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn.
 • De verloren voorwerpen bevinden zich in de kantine van het Jeugdopleidingscentrum
 • Iedereen heeft een sporttas van de club, het geeft een positieve uitstraling om bij alle wedstrijden en evenementen deze te dragen door iedereen

Infrastructuur

 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld, noch tegen de deuren gestampt.
 • De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche.
 • Het reinigen van de kleedkamers gebeurt vanaf de preminiemen door de spelers zelf in een beurtrolsysteem. Enkel na de wedstrijd staan de afgevaardigden hiervoor in. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij de trainers.
 • Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigden.
 • Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het terrein gelopen.
 • Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden.
 • Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.
 • Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
 • Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige RESPECT behandeld.

Vervoer

 • De meeste verplaatsingen worden per auto gemaakt.
 • Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt de trainer of afgevaardigde.
 • Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

Studie & voetbal

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
 • Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.
 • Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.
 • Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!

Ouders

Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten. Wij verwachten van de ouders: Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club. Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, eetfestijn, hapje-trapje, … Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer, de jeugdcoördinator en de hoofdcoördinator en dit in deze volgorde. Voor extrasportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) contacteren. Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training.

Administratie

 • Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de jeugdsecretaris.

Schorsingen

 • Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinator, de afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.

Sponsoring

 • Elke vorm van sponsoring, hetzij per ploeg, hetzij voor de vereniging, verloopt via een lid van het bestuur

Evenementen

 • Alle evenementen worden georganiseerd via de organisatieverantwoordelijke.

Het Bestuur van TW3000 dankt iedereen voor het naleven en doen naleven van deze richtlijnen