Breaking news
 1. Lentetornooi 2024 Tielt-Winge 3000
 2. Koekenverkoop TW3000
 3. Inschrijving seizoen 2023-2024
 4. Inschrijven zomervoetbalstage TW3000
 5. Vrijdag 27 Oktober Pizza-Pasta avond

Ongeval

Wat te doen bij een ongeval?

Stap 1 Ongevallenformulier invullen

 • Kan je hier downloaden of een hard-copy op de club/secretariaat
 • Dient ingevuld te worden door de ‘geneesheer’
 • Klever ziekenfonds dient voorzien te worden
 • Handtekening van de ouders/slachtoffer
 • Moet binnen de 21 dagen worden opgeladen op het platform van KBVB door de club
 • Zo snel mogelijk bezorgen aan onze Gerechtigde Correspondent

Stap 2 Opvolging

 • Na aangifte ontvangt u van onze gerechtigde correspondent het attest ‘verklaring van genezing’
 • Dit document dient na genezing te worden ingevuld door de behandelde geneesheer
 • In tussentijd moet u alle originele bewijzen van de betaalde onkosten (dokters, kiné, apotheek,…) bijhouden
 • Alsook het kwijtschrift van het ziekenfonds
 • Dit alles dien je over te maken aan onze Gerechtigde Correspondent
 • Hij stuurt het volledige dossier (onkosten, kwijtschrift ziekenfonds en het attest) door naar de bond

Stap 3 Terugbetaling

 • Als uw dossier volledig is, kan het worden afgesloten
 • De voetbalbond stort het geld op de rekening van de club (na inhouding van de franchise)
 • Wij schrijven het geld dan over op uw rekening
 • Bij langdurige behandelingen kan er een tussentijdse betaling gevraagd worden